Pravidla užívání stáje Ufonek

1. Každý hraje sám za sebe a pouze na svém účtu. Je tedy povoleno mít pouze jeden herní účet. Sdílení účtu je zakázáno, účet tedy patří jen a pouze jednomu majiteli. Je přísně zakázáno herní účty převádět, prodávat, darovat či jakkoliv jinak předávat dalším osobám. Porušení tohoto pravidla povede k trvalé blokaci nebo smazání účtu!

2. Připojuje-li se někdo další z vašeho internetového připojení, je potřeba uvést ho ve svém profilu -> SIP. Když to neuděláte, bude to vypadat, že tu máte více účtů (a můžou tedy být smazány). Mezi uživateli na jednom připojení nejsou povoleny žádné převody (např. v bazaru či na trhu).

3. Je povinné držet své heslo v tajnosti. Nikdo jiný vaše heslo znát nesmí! Bude-li někdo vaše heslo vyžadovat, oznamte to ihned adminům, snaží se o zničení vašeho účtu. Nepřihlašujte se na jiný účet než svůj vlastní. Jeden účet smí tedy obsluhovat pouze jeden člověk.

4. Ve všech částech stáje je povoleno používat pouze vlastní fotografie (vlastnoručně focené) nebo fotografie s povolením autora. K vlastním fotografiím i k fotografiím s povolením je nutné vždy uvést informace o fotografii: celé jméno autora a kontakt na něj (email), případně čím byla fotografie pořízena - u zvířat například v zajímavostech, v profilu co nejblíže k fotografii. Je nutné dodržet všechny podmínky autora k použití fotografie. U zvířat je možno používat foto s povolením jen takové, které není v naší galerii. Je také možné vybrat si foto z místní galerie dle postupu, více je uvedeno při vytváření či úpravě zvířátka. Vložením fotografie uživatel souhlasí s využitím fotografie pro účely stáje Ufonek.

5. Je zakázáno jakkoli ovlivňovat hlasování do výstav či závodů a podobných akcí (např. prosby o hlasy, výměny hlasů, upoutávky...) a to kdekoli (vzkazy, profil, pokec, kecálek, jméno koně...). Je zakázáno prosit o hodnocení profilu. Takovéto jednání je nefér a budeme ho pokutovat a trestat.

6. Je zakázáno tapetovat (psát to samé pořád dokola), nadávat ostatním či je jakýmkoli způsobem urážet - takové chování vede ke smazání profilu ze stáje. Sprostá slova se tu nepoužívají a nejsou tolerována.

7. Reklama a upoutávky na jakékoli webové stránky jsou tu zakázány. Tato činnost je pokutována. Při opakování vám bude zrušen účet. Adresu na svoji webovou stránku můžete uvést v profilu do kolonky Můj web. Dále můžete uvést web do kolonky původ fotografie, máte-li povolení od fotografa, který toto vyžaduje (může tam být ale uvedena skutečně pouze adresa webu daného fotografa). Také je zde možnost umístění vašeho banneru jakožto placené reklamy.

8. Je zakázáno rozesílání reklam a řetězových dopisů přes vzkazy či v jiných částech stáje. Mezi reklamy se počítá mimo jiné nabídka různých věcí v rámci stáje (připouštění, prodej koně, petice apod.), prosby o hlasování či upoutávky na jakékoli weby a podobně. Na prodej zvířat je vyhrazena kniha Tržiště a také místnosti v pokecu - Tržiště - body a Tržiště - SMS kredit.

9. Mezi koně patří pouze koně, mezi pejsky pouze pejsci a mezi mazlíčky pouze zvířátka. Chování lidí není povoleno v žádné z kategorií. Stejně tak nepatří mezi koně zebry a ani mezi mazlíčky koně (ti mají vlastní kategorii). Není možné používat reálná jména pejsků (např. i s uvedením chovatelské stanice), pokud sami nejsme majitelem daného reálného psa. Výjimku samozřejmě tvoří jména obecná, krátká, běžně používaná (Rex, Fox, Asta...).

10. Účet, jehož uživatel jej používá v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony, obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti nebo těmito pravidly, bude ze stáje odstraněn.

11. Uživatel, jehož účet byl smazán pro porušení pravidel, nemá nárok na žádnou náhradu za stav účtu před smazáním (koně, body, Kredit a podobně).

12. Koně, psy a mazlíčky lze nabízet, prodávat a nakupovat pouze za body či SMS kredit. Jedinou další možností je výměna zvířete za zvíře. Prodej za reálné peníze či reálné věci není možný. Taktéž je zakázáno vyměňovat jiné herní prvky, výhody nebo dokonce celé účty za realné předměty nebo peníze. To se týká i pořádání soutěží mezi uživateli, nezávisle na tom, co je nutné pro výhru udělat.

13. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití účtu, které nebylo způsobené chybou provozovatele. Za zneužití účtu vinou uživatele (slabé heslo, vyzrazené heslo, neopatrné chování apod.) nese zodpovědnost výhradně uživatel. Za takovéto zneužití účtu nemá uživatel nárok na náhradu od provozovatele.

14. Je zakázáno nabádat ostatní uživatele k porušování těchto pravidel (například nabízením hlasů do výstav těm, kteří si o to napíšou - upoutávky typu nebonzuji apod.).

15. Je přísně zakázáno zneužívat případných nalezených chyb v systému. Uživatel každou nalezenou chybu nahlásí administrátorům.

16. Je přísně zakázáno využívat skriptů, botů, automatů a podobných, které provádějí akce za hráče.

17. Je zakázáno používat takový login, který by mohl v jiných uživatelích vyvolat mylný dojem, že se jedná o administrátora nebo provozovatele hry. Také je zakázáno se za takového vydávat.

18. V případě podezření na porušení pravidel si provozovatel vyhrazuje právo nahlížet do veškerých neveřejných informací o uživateli (vzkazy, zápisníky apod.).

19. Uživatelé jsou povinni dbát upozornění a pokynů administrátorů.

20. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel bez předchozího upozornění. Uživatelé sledují změny pravidel a řídí se jimi.

V jednotlivých sekcích (především v nápovědě) se mohou objevit doplňující pravidla a vysvětlivky, je vhodné si vždy vše pořádně přečíst ;o)